domidans-lovo-logo

Dans en Beweging

Dans- en bewegingsexpressie voor kinderen en volwassenen:

  • met een verstandelijke beperking, die daarnaast nog vaak een zintuiglijke beperking hebben zoals, slechthorendheid, doofheid, slechtziendheid
  • met een verstandelijke beperking die daarnaast een autismespectrumstoornis hebben
  • met een ernstige verstandelijke beperking en lichamelijke beperkingen (bedlegerigen)
  • met autisme (zonder verstandelijke beperkingen)
  • met dementie (fase 3/4)

De begeleiding van de deelnemer kan op diverse locaties:

  • in de instelling: in de woning van de deelnemer(s)
  • op locatie. Dit kan zijn in de woonkamer, de slaapkamer,… kortom: daar waar de deelnemer zich prettig voelt.
  • in een snoezelruimte. Indien ik gebruik kan maken van de snoezelruimte, dan vormen de snoezelmaterialen (ballenbak, bubbelunit, waterbed, spaghettislingers enz.) een prachtig decor, waar ik dankbaar gebruik van maak. Ik integreer deze in mijn activiteit, waardoor deze een extra dimensie krijgt, die vaak extra stimulerend werkt.
  • in groepsverband of individueel. Alle activiteiten kunnen zowel in groepsverband als individueel gegeven worden.