domidans-love-logo

Belevingsactiviteit voor bedlegerigen en dementie

Bij deelnemers met een zeer ernstige verstandelijke beperking maak ik met veel passie en liefde gebruik van beweging, muziek, klank, stem, lichaamscontact (aanraking, streling, intuïtieve gezichts- en handmassage, holistic pulsing), geur, licht, vele (snoezel)materialen en natuurlijk mijn eigen lichaamsexpressie.

Ik stem mij steeds af op elke individuele deelnemer. In stilte observeer ik hen, voel hoe ze zijn om vervolgens langzaamaan contact te maken via mijn stem, door hun naam te noemen en mezelf te presenteren; het scheppen van een veilige sfeer als basis voor het maken van fysiek contact. Dit is met name voor blinde deelnemers erg belangrijk.
Na enige tijd weet ik wat elke deelnemer leuk vindt, waaraan ze plezier beleven. De ene deelnemer doet actief mee, de ander volgt, toont emoties en geniet passief van hetgeen gebeurt en weer een ander ontspant totaal.
Ik stem de materialen die ik gebruik af op de deelnemer en treed hier dan samen mee in contact.
Bij sommige deelnemers volg ik hun bewegingen en ontstaat er via intensief oogcontact een bewegingsspel van draaien, klappen, stampen, schommelen enz. Met andere deelnemers werk ik op de grond met de bewegingsmethode van Veronica Sherborne.
Bij de bedlegerige deelnemers moet ik veel meer gebruik maken van mijn lichaam als expressiemiddel (mimiek, beweging, spel, stem) en is het contact vaak meer fysiek. Mijn beleving in de activiteit speelt daarbij een grote rol.

Het is in dit werk belangrijk om 100% bij en met de persoon te zijn en volledig jezelf te zijn. Liefde en respect zijn de motor in wat ik doe. De persoon moet zich veilig en vertrouwd voelen, pas dan kan hij/zij open staan voor contact en communicatie met mij en zich aan de activiteit overgeven. Iedere persoon ‘spreekt’ zijn/haar eigen taal. Het is belangrijk om het tempo van de persoon te volgen, anders verlies je het contact weer.